ZAPYTANIE OFERTOWE 17/07/2023

Dotyczy:  LINIA DO PRODUKCJI SZYB ZESPOLONYCH planowana do realizacji w ramach Działania A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, Programu KPO.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach inwestycji A 2.1.1.

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTY

SPECYFIKACJA

KATALOG

Na przedmiotowe zapytanie nie złożono żadnych ofert.

Służymy radą

W razie pytań nasi specjaliści służą pomocą.