ZAPYTANIE OFERTOWE 02/09/2023 (25.09.2023)

Dotyczy:  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADNIA „Budowa Hali Magazynowo - Produkcyjnej o powierzchni około 2300 m2 w Opatowie”, planowana do realizacji w ramach Działania A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, Programu KPO.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach inwestycji A 2.1.1.

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTY

Na przedmiotowe zapytanie nie złożono żadnych ofert.

 

Służymy radą

W razie pytań nasi specjaliści służą pomocą.