Zrównowaźony rozwój i specyfikacja

Wzrósł popyt na szkło energooszczędne, napędzany częściowo przez przepisy i potrzebę poprawy zrównoważonego podejścia.

Jednocześnie producenci szkła nieustannie starali się ulepszać sposoby produkcji szkła w celu ograniczenia zużycia energii i wody, a także zwiększenia udziału surowców wtórnych.

Większość produktów AGC podlega obecnie ocenie przez niezależną inicjatywę Cradle to Cradle, która analizuje zrównoważone podejście i odpowiednio ocenia osiągane wyniki.

W miarę jak produkty szklane stawały się coraz bardziej wyrafinowane w odpowiedzi na potrzeby w zakresie energii, akustyki, bezpieczeństwa, ochrony i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, producenci szkła przeszkolili specjalistów i stworzyli oprogramowanie pomagające specjalistom wybrać optymalne szkło do ich projektów.

Eksperci AGC ds. międzynarodowych projektów budowlanych współpracują z zespołami projektowymi nad opracowaniem właściwej specyfikacji oszklenia. Obejmuje to zarówno dostarczanie danych o parametrach szkła, jak i realistyczne wizualizacje oszklenia, mające na celu zapewnienie, że spełnione są wszystkie wymogi techniczne i estetyczne.

Służymy radą

W razie pytań nasi specjaliści służą pomocą.