SPÓŁKA AGC FLAT GLASS CZECH A.S. OTRZYMAŁA NAGRODĘ WOJEWODY ZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNĄ

1 grudnia 2022 r. firma AGC Flat Glass Czech a.s. otrzymała Nagrodę Hetmana Kraju Samorządowego Uście nad Łabą za odpowiedzialność społeczną, zwyciężając w kategorii dużych przedsiębiorstw zatrudniających 250 lub więcej pracowników. Drugie miejsce w tej kategorii zajęła firma AGC Automotive Czech a.s., a trzecie spółka Orlen Unipetrol.

Celem konkursu jest wyróżnienie organizacji w regionie, które działają w obszarze odpowiedzialności społecznej. Odpowiedzialne zachowanie stanowi dobrowolne przyjęcie współodpowiedzialności za dobrobyt i zrównoważony rozwój współczesnego społeczeństwa. Organizacje społecznie odpowiedzialne na pierwszym miejscu stawiają przestrzeganie obowiązków nałożonych przez prawo, a ponad to stosują odpowiedzialne i etyczne zachowania wobec otoczenia. Strategia ta wzmacnia wiarygodność organizacji w oczach klientów, partnerów i całego społeczeństwa oraz staje się ważnym niefinansowym wskaźnikiem wyników organizacji.

Misją Nagrody Hetmana za odpowiedzialność społeczną jest promowanie odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju poprzez informacje zwrotne przekazywane organizacjom w wyniku oceny niezależnego podmiotu. Zapewnia to organizacjom obiektywny obraz poziomu ich wyników w zakresie odpowiedzialności społecznej i może stanowić dobry przykład dla innych organizacji. Nagroda Hetmana za odpowiedzialność społeczną wzmacnia społeczną świadomość tego, co oznacza odpowiedzialność społeczna oraz jej znaczenie i sens w życiu codziennym.

Firma AGC Flat Glass Czech a.s. już po raz czwarty w swojej historii wygrała w jednej z głównych kategorii konkursu organizowanego od sześciu lat przez Radę Społeczno-Gospodarcza Kraju Samorządowego Uście nad Łabą, Kraj Samorządowy Uście nad Łabą oraz Radę Jakości Republiki Czeskiej.

Cena hejtmana.jpg

Służymy radą

W razie pytań nasi specjaliści służą pomocą.