Połączenie spółek produkcyjnych i agencji handlowej w Polsce

W dniu 3 listopada 2014 roku nastąpiło połączenie polskich spółek dystrybucyjnych: „AGC WARSZAWA” S.A., AGC Opatów Spółka z o.o., AGC Gdańsk Spółka z o.o., AGC Flat-Glass Polska Spółka z o.o. Spółki te połączyły się ze spółką AGC Silesia Spółka z o.o..

Z dniem 3 listopada 2014 roku spółki  „AGC WARSZAWA” S.A., AGC Opatów Sp. z o.o., AGC Gdańsk Sp. z o.o., AGC Flat-Glass Polska Sp. z o.o. przestały istnieć jako odrębne podmioty prawne. Połączenie spółek nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych do spółki przejmującej AGC Silesia Sp. z o.o.. 

Spółka AGC Silesia Sp. z o.o. z dniem połączenia zmieniła nazwę na AGC Glass Poland Sp. z o.o.

Z dniem połączenia w ramach spółki AGC Glass Poland Sp. z o.o. powstały cztery zakłady produkcyjne Zakład Warszawa w Warszawie, Zakład Opatów w Opatowie, Zakład Gdańsk w Pruszczu Gdańskim, Zakład Silesia w Wałbrzychu oraz dział usług marketingowych.

 

Połączenie spółek w Polsce, jak również połączenie przeprowadzone w Czechach z dniem 1.09.2014 roku, są częścią działań restrukturyzacyjnych podjętych przez grupę AGC Glass Europe w celu zmniejszenia liczby podmiotów prawnych działających w kraju, zmniejszenia ogólnych kosztów i optymalizacji procesów administracyjnych.

AGC Glass Poland - Połączenie spółek produkcyjnych i agencji handlowej w Polsce -

LATEST NEWS