AGC Glass Poland Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania szklane dla naszych Klientów


Spółka AGC Glass Poland Sp. z o.o., należy do ogólnoświatowego koncernu AGC. Posiada 4 zakłady produkcyjne: w Gdańsku, Opatowie, Wałbrzychu oraz w Warszawie. Spółka zajmuje się produkcją szkła zespolonego oraz innego specjalistycznego głównie dla budownictwa. Oferta obejmuje kompleksowe rozwiązania dla szkła dedykowanego na elewacje jak również dla szkła dekoracyjnego do wnętrz budynków.

 

Podstawowe informacje o asortymencie i kontakty

 

Przegląd kontaktów handlowych:

Zakład Gdaňsk

Zakład Opatów

Zakład Silesia 

Zakład Warszawa

Agencja AGC Glass Poland


 

 

AGC Glass Poland Sp. z o.o.

ul. Jachimowicza 11

58-306 Wałbrzych

NIP 886-23-39-321 - Regon 890654347 - Konto bankowe: mBank S.A. O/Wałbrzych 73 1140 1140 0000 5072 1400 1001 - Kapitał zakładowy 34.537.000 zł

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Numer KRS 0000072464

 

AGC Glass Poland Sp. z o.o. - Zaklad Gdaňsk

Podmiejska 5

83-000 Pruszcz Gdanski

E-mail: gdansk@eu.agc.com

 

AGC Glass Poland Sp. z o.o. - Zaklad Opatów

Ćmielowska 16

27-500 Opatów

E-mail: opatow@eu.agc.com

 

AGC Glass Poland Sp. z o.o. - Zaklad Silesia

ul.M.Jachimowicza 11

58-306 Walbrzych

E-mail: silesia@eu.agc.com

 

AGC Glass Poland Sp. z o.o. - Zaklad Warszawa

Małowiejska 30

04-962 - Warszawa

E:mail: warszawa@eu.agc.com

 

AGC Glass Poland Sp. z o.o. - Agencja  

Małowiejska 30

04-962 - Warszawa

E:mail: warszawa@eu.agc.com

 


AGC Glass Poland - AGC Glass Poland Sp. z o.o. -

LATEST NEWS